۹۷ چیز که یک برنامه نویس بهتر است بداند - فصل ۱۴ بررسی کد 6:48