برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 2 2:25