گزارش CNN از جولان هرویین در خیابان های فیلادلفیا 2:57