برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 43 1:54