ورود هیئت عزاداری شرج محله به مسجد قائم آل محمد(ص)

2:56