کلندر سایز 1.20 دارای میز مخصوص با قابلیت پرس شیت و رول 1:42