درگیری شدید مقابل رختکن در پایان بازی سایپا-پرسپولیس 0:42