فرش بسیار زیبا و یکپارچه مسجد الغدیر تهران خیابان میرداماد(حتماببینید) 1:53