آنونس کوتاه طرح ضیافت علوی بمناسبت عید غدیر-2 1:00