آزارگر گربه در افسریه چطور بازداشت شد+ فیلم دردناك 0:36