نشریه پویه-صلح و گفتمان انقلابی-جواد غلامرضا کاشی 2:19