ولایت فقیه و حکومت اسلامی؛حجت الاسلام شبان نیاء؛ج سوم 54:50