میدونی عضو ناظر چه وظایفی داره و بر چه اساسی تایین میشه؟پادکست86 0:53