سخنرانی آقای رجبی در هفته دفاع مقدس / 3 مهر 97 8:16