حضور داعش در تهران! / تبلیغ عجیب سازندگان «به وقت شام » 0:43