بیانیه اجلاس سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه

0:28