ترانه بسیار زیبای رضا صادقی به نام بی خداحافظی 4:13