شوکه شدن مجری بی بی سی از اظهارات کارشناس علیه نتانیاهو 1:05