شیوه جالب هوادار عراقی برای حمایت از تیم ملی کشورش 0:47