سومین تیزر موشن گرافیک تیدا با صداپیشگی بیژن باقری 0:34