تلاوت قرآن توسط مرحوم علی روشن روان در جشن 22 بهمن سال 1379 2:17