تیزر موشن گرافیک آژانس طراحی و تبلیغات آی جی - گوینده: بیژن باقری 0:15