وزیرصنعت درمورد لیست دریافت کنندگان ارز واقعا چه گفته ؟ 1:32