خندوانه، 8 مرداد 94، اجرای زنده گروه موسیقی پاییز طلایی 2:50