صعود به قله دماوند با کاپ جام جهانی - گزارش اول 1:00