پارچه عکاسی ماهگرد نوزاد مدل کلاسیک برند چندماهمه 0:47