DEKA_MonaLisa_Touch_Interviw_Subb_SPA_Karr_v01 3:43