دودمه (ای اهل حرم ماه من اینبار میاید)/ کربلایی حسین طاهری 1:29