مراسم دومین سالگرد مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی 1:00