نرم افزار هوشمندسازی مدارس توانا (گروه طلای نرم) 1:36