اگه یکی کلافه ات کرده و دست از سرت برنمیداره، با این اصطلاح شرشو کم کن..

0:59