توصیه امام جمعه بیرجند به مناسبت روز جهانی کودک/ کودکان یمن؛کودکان ما هستند... 1:23