اسپیکر شارژی فلش خور و رم خور و دارای رادیوی FM 3:25