تک (نفس بده علم بردارم) / کربلایی حسین طاهری

2:20