#نرم افزارپخش مویرگی زرین|محاسبه موجودی دقیق کالادرپخش 2:16