میهمان‌نوازی لرها از زائران عراقی امام رضا(ع)

3:40