کلاچ اتوماتیک هوشمند (برقی، اتومید) پارس، ایران کلاچ درویشی پاسداران 0:12