مراسم رونمایی از مادربورد های چیپست Z370 اختصاصی PCMOD 20:42