شور(بالله اگر نبود خدا خونبهای او) / کربلایی حسین طاهری 0:37