سخنرانی استاد رائفی پور « بررسی مسائل روز کشور » - ٢٨ آبان ٩٧ 2:20:30