تجدید میثاق فرماندهان نیروی های مسلح با آرمان های حضرت امام خمینی (س) 0:59