گلاب پاش مسی میناکاری شده اثر اسماعیلی طرح ترنج ارتفاع 36 سانتی متر 1:23