شور ( به مولا علی مولا ) / کربلایی حسین طاهری 0:41