خاوران صنعت پاسارگاد فرز CNC - ماشین سنتر عمودی برندKSP 10:41