نماهنگ قرار دل ها از علیرضا بیرانوند - در ستایش امام خامنه ای 2:45