نشست خبری فیلم سینمایی «حمال طلا» به کارگردانی تورج اصلانی 2:41