شور(زیر ایوون طلات می شینم) / کربلایی حسین طاهری 2:41