بازیکنی که به دلیل خاراندن سرش محروم شد +فیلم 0:16