معرفی گیرنده های GNSS نسل جدید لایکا در سمینار هگزاگون 2:40