سومین همایش طب سنتی - پروفسور حسین خیراندیش - ویدیو دو 30:26